Ägarskiften i små och medelstora företag

Ett ägarskifte är en mångbottnad process som sker på flera plan, ekonomisk, juridisk och mental samt känslomässig.
Oavsett anledning till att ägaren väljer att ägarskifta sitt företag så genomgår ägaren fyra faser:

 

  • Övervägande av alternativ
  • Beslut
  • Genomförande
  • Eftertiden

Ägarskiftesbyrån stödjer samtliga inblandade parter genom alla faser. Genom vårt coachande förhållningssätt hittar vi tillsammans med parterna lösningar på de frågor som uppstår vid ägarskiftet. Den frånträdande parten äger alltid processen och vi stödjer den, samt visar på nya perspektiv. Därmed behåller han/ hon kontrollen över ägarskiftet. Då ökar möjligheten för att parterna kommer att bli nöjda med resultatet.

Ägarskiftesbyrån har ett stort kontaktnät av samarbetspartners med olika specialistkompetenser, och förmedlar vid behov kontakt till dessa när frågor av någon specifik karaktär dyker upp.