Genrationsskiften

Vi utgår från Trecirkelmodellen (Tagiuri &Davis, 1982). Familjeföretagandet beskrivs där som ett sammanflätat system av tre cirklar, företag – familj – ägande. De tre systemen interagerar och påverkar varandra trots att de har helt olika logik, rationalitet, organisationssätt och tidsperspektiv (Karlsson, 2013) Beroende av vilken roll en person har i ett företag kan personen befinna sig i en eller flera av systemen.

En ägare har ett ägarperspektiv, företagsledaren har ett företagsperspektiv och en familjemedlem ett familjeperspektiv. Om samma person är både ägare, företagsledare och förälder har den personen flera roller och befinner sig i flera system. När beslut ska fattas gör föräldern det utifrån flera perspektiv, både företag, ägande och familj. Som förälder kan man önska att barnen jobbar i företaget, men som företagsledare, kanske en har uppfattningen att barnen inte har rätt kompetens. Cirklarna består men dynamiken förändras när nya familjemedlemmar kommer in, ägandet förändras, företagets verksamhet ändras eller när personer byter roller.