Om Coachway

Coachway, coacher och konsulter har sedan 1995 bidagit till utveckling av individer, organisationer, ledare och team. Nu även med Ägarskiftesbyrån. Ägarskiftesbyrån stödjer ägare och övertagare i en ägarskiftesprocess samt familjer i sitt generationsskifte. Våra processrådgivare och specialister följer parterna under hela överlåtelseprocessen.