Team

Att arbeta i team – yttre villkor med inre möjligheter

På många arbetsplatser pågår en kulturförändring i takt med att våra organisationer blir mer kunskapsintensiva med process- och målstyrning, och man söker nya mer flexibla organsationsformer. Det innebär att arbetsgruppen har ökat i betydelse och även att andra motivationsfaktorer än lön blivit betydelsefulla. Medlemmarna i arbetsgrupper vill ha mer av utmanande arbetsuppgifter och ett fungerande samspel och ledarskap för att trygga en god arbetsmiljö med välmående ledare och medarbetare. Allt fler kommer att ha teamet som bas. Utifrån givna förutsättningar kommer teamen själva att skapa sitt eget team-id, med fokus på uppgiften, samspelet och ledarskapet.

 

Coachway erbjuder tre olika paket för att utveckla arbetsgruppen beroende på hur man vill satsa och vad man vill uppnå:

 

  • En försmak: En dag för att få lite ”prova-på” teambildning. Kan med fördel användas vid en kickoff.
  • Lägga grunden: Två eller tre dagar arbetar coachen tillsammans med teamet för att komma igång. De fortsätter sedan själva utvecklingsarbetet mot att bli ett högpresterande team utifrån den målbilden de kommit fram till tillsammans med coachen. 
  • Teamcoaching: Coachen arbetar tillsammans och stödjer teamet i en ständigt pågående process för att verkligen lyckas med att utvecklas tillsammans mot tydliga mål.