Team

Att arbeta i team – yttre villkor med inre möjligheter

På många arbetsplatser pågår idag en kulturförändring genom att man söker nya mer flexibla organsationsformer i takt med att våra organisationer blir mer kunskapsintensiva med process och målstyrning. Det innebär att arbetsgruppen har ökat i betydelse och andra motivationsfaktorer än lön blivit betydelsefulla. Medlemmarna i arbetsgrupper vill ha mer av utmanande arbetsuppgifter och ett fungerande samspel och ledarskap för att trygga en god arbetsmiljö med välmående ledare och medarbetare. Allt fler kommer att ha teamet som bas. Utifrån givna förutsättningar kommer teamen själva att skapa sitt eget team-id, med fokus på uppgiften, samspelet och ledarskapet.

Coachway erbjuder tre olika paket för att utveckla arbetsgruppen beroende på hur man vill satsa och vad man vill uppnå;

En försmak: En dag för att få lite ”prova-på” teambildning. Kan med fördel användas vid en kickoff.

Lägga grunden: Två eller tre dagar med mer av teambuildning, för att komma igång och själva fortsätta med utvecklingsarbetet, mot att bli ett högpresterande team.

Teamcoaching: Att tillsammans med teamcoachen ha stöd i en ständigt pågående process för att verkligen lyckas med att utvecklas tillsammans mot ett tydligt mål.