COACHWAY

COACHING FÖR NYA PERSPEKTIV OCH MÅLUPPFYLLELSE

Välkommen till Coachway, vägen till Nya Perspektiv och måluppfyllelse

Vi arbetar med ett upplevelsebaserat lärande och har ett coachande förhållningssätt i alla våra uppdrag. Vi tror starkt på, och har genom lång erfarenhet sett fördelarna med det upplevelsebaserade lärandet. Coaching och upplevelsebaserat lärande är de främsta framgångsfaktorerna för ett utvecklingsarbete som ger hållbara effekter på både kort och lång sikt. Vi erbjuder anpassade coachinguppdrag till företag och privatpersoner.

 

Läs mer om coaching